Home

Progressief Heuvelrug

Email: info@progressiefheuvelrug.nl
Postadres: Faunalaan 56, 3972 PS Driebergen

RSIN/fiscaal nummer 8578.11.162

Doelstelling

De vereniging Progressief Heuvelrug stelt zich ten doel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te werken aan de versterking van solidariteit en duurzaamheid en deel uit te maken van de politieke combinatie OPEN, de beweging die een progressieve bijdrage levert aan de lokale democratie, met één programma en één kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De vereniging PH tracht haar doel te bereiken door:

– het verbinden van alle inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die zich vinden in het doel van de vereniging;

– deel te nemen in de politieke combinatie ‘Open’, de beweging die een progressieve bijdrage levert aan de lokale democratie, met één programma en één kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen;

– het beleggen van bijeenkomsten;

– alle andere verantwoorde middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Download hier het beleidsplan: Beleidsplan Progressief Heuvelrug

Verslag van uitgeoefende activiteiten (februari 2024)

Zoals in voorgaande jaren dragen leden van PH actief bij aan de gezamenlijkheid van OPEN. Dit gebeurt in de gezamenlijke bijeenkomsten van de drie geledingen van OPEN, in het uitvoering geven aan het gezamenlijke verkiezingsprogramma, in het ondersteunen van de gezamenlijke fractie in de gemeenteraad en in onze deelname aan werkgroepen van fractie en bestuur.

Bestuurders

(bestuurders ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten)

Voorzitter: mevrouw L. Maas te Driebergen
Secretaris: mevrouw K.M. Aulich te Amerongen
Penningmeester: de heer A.H.J. Halma te Driebergen

Financiële verantwoording

Download hier de jaarrekening 2021: Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2021

Download hier de jaarrekening 2022: Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2022

Download hier de jaarrekening 2023: Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2023

Lid worden?

Lid worden van onze lokale vereniging Progressief Heuvelrug? Dat kan!

Neem  contact op met Age Halma (bel met 06 20114843 of stuur een berichtje aan halma021@planet.nl