Home

Progressief Heuvelrug

Email: info@progressiefheuvelrug.nl
Postadres: Faunalaan 56, 3972 PS Driebergen

RSIN/fiscaal nummer 8578.11.162

Doelstelling

De vereniging Progressief Heuvelrug stelt zich ten doel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te werken aan de versterking van solidariteit en duurzaamheid en deel uit te maken van de politieke combinatie OPEN, de beweging die een progressieve bijdrage levert aan de lokale democratie, met één programma en één kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De vereniging PH tracht haar doel te bereiken door:

– het verbinden van alle inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die zich vinden in het doel van de vereniging;

– deel te nemen in de politieke combinatie ‘Open’, de beweging die een progressieve bijdrage levert aan de lokale democratie, met één programma en één kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen;

– het beleggen van bijeenkomsten;

– alle andere verantwoorde middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Download hier het beleidsplan: Beleidsplan Progressief Heuvelrug

Verslag van uitgeoefende activiteiten

(dit is een passage uit het beleidsplan)

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is de vereniging Progressief Heuvelrug opgericht met een notariële akte (19 juli 2017). Vanaf dit moment vormde de vereniging PH de derde geleding van de politiek combinatie OPEN, waarin ook de afdeling van GroenLinks en de afdeling van de PvdA deelnemen. In een samenwerkingsovereenkomst hebben de drie geledingen vastgelegd hoe zij dit doen.

PH is van groot belang voor de politieke combinatie OPEN:

– PH registreerde bij het centraal stembureau van de gemeente de naam OPEN en diende de gezamenlijke kieslijst in. De andere geledingen waren door hun landelijke partijen niet gemachtigd om deze handelingen te verrichten, zodat PH de onmisbare schakel werd voor de politieke combinatie.

– PH leverde meerdere kandidaten voor de OPEN-kieslijst van 2018, ook voor de fractie van OPEN.

– Juist omdat PH niet bij een landelijke politieke partij is aangesloten, kan het lokale karakter van OPEN versterkt worden. Want actieve inwoners van de Utrechtse Heuvelrug kunnen meedoen in OPEN door lid te worden van PH, zonder lid te hoeven worden van een landelijke politiek partij.

– Leden van PH dragen bij aan de gezamenlijkheid van OPEN: de gezamenlijke bijeenkomsten van leden van alle drie geledingen, het gezamenlijke verkiezingsprogramma, de gezamenlijke kieslijst en de gezamenlijke fractie in de gemeenteraad.

Bestuurders

(bestuurders ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten)

Voorzitter: mevrouw L. Maas te Driebergen
Secretaris: mevrouw K.M. Aulich te Amerongen
Penningmeester: de heer A.H.J. Halma te Driebergen

Financiële verantwoording

Download hier de jaarrekening 2018: Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2018

Download hier de jaarrekening 2019: Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2019

Download hier de jaarrekening 2020: Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2020

Download hier de jaarrekening 2021: Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2021

Lid worden?

Lid worden van onze lokale vereniging Progressief Heuvelrug? Dat kan!

Neem  contact op met Age Halma (bel met 06 20114843 of stuur een berichtje aan halma021@planet.nl).